Španělská vína

kontakt


Designed by:
 JINOtechnology.com JINOtechnology.com
Kategorie vín

 

Kategorie révových vín

Pokud je víno označeno jako české nebo moravské, musí být vyrobeno podle vinařského zákona z hroznů tuzemské produkce.

 • stolní révová vína - nesmí být na etiketě označena názvem odrůdy nebo oblasti.

Révové víno jakostní smí být vyrobeno jako: 

 • odrůdové víno jakostní
  Vyrábí se z odrůd hroznů domácí produkce, které musí být registrovány ve Státní odrůdové knize. Mošt z těchto odrůd musí obsahovat nejméně 15 stupňů cukernatosti. U odrůdových vín jakostních se smí používat jako příměs jiná odrůda, ale pouze do 15% celkového množství. Odrůda musí být napsána na etiketě, kde musí být také napsána vinařská oblast, kde byla odrůda sklizena. Špičková vína nesou i označení obce a příslušné trati, odkud byly hrozny sklizeny.
 • révové víno s přívlastkem
  Smí být vyráběno pouze ve třech druzích a to jako kabinet, pozdní sběr a výběr z hroznů. Vždy pouze z hroznů domácí produkce. Musí obsahovat nejméně 85 % udávané odrůdy a musí nést přesné označení vinařské obce, kde byly hrozny vypěstovány. Někteří špičkoví vinaři jdou nad rámec zákona, když na svých vínech v souladu se světovými zvyklostmi označují i název vinice či trati, ze které víno pochází. Tento typ vín je zakázáno přislazovat a doslazovat révové mošty pro jejich výrobu.
 • kabinet - je možné vyrábět pouze z hroznů, které dosáhly nejméně 19 stupňů cukernatosti
 • pozdní sběr - musí mít hrozny s nejméně 21 stupňů cukernatosti
 • výběr z hroznů - musí mít hrozny s nejméně 24 stupňů cukernatosti
 • výběr z bobulí - musí mít hrozny s nejméně 27 stupňů cukernatosti
 • ledové víno - musí mít hrozny s nejméně 27 stupňů cukernatosti a současně musí být splněna podmínka, že tyto hrozny byly sklizeny při minimální teplotě - 7 stupňů
 • slámové víno - musí mít hrozny s nejméně 27 stupňů cukernatosti a současně musí být splněna podmínka, že tyto hrozny byly alespoň 3 měsíce skladovány na slámě či rákosu
 • výběr z cibéb - je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 32 stupňů

Víno s přívlastkem je dovoleno vyrábět pouze z hroznů jejichž odrůda, původ, cukernatost a hmotnost byla ověřena podle zákona o české zemědělské a potravinářské inspekci.

 

Degustrace vína