Bonusový program
     Bonusový program
 

Pravidla věrnostního programu „Sbírejte hrozny na svoje víno!“

 
1. Provozovatel a organizátor 
Provozovatelem a organizátorem věrnostního programu je společnost WINEX – Petr Beran, IČ 63539705, se sídlem Chrást u Plzně, U Stadionu 618, PSČ 330 03 (dále jen „organizátor soutěže“). 

2. Doba trvání  
Akce začíná 1. září 2013 a není časově omezena.

3. Účast v programu 
Účastníkem akce může být každá fyzická osoba starší 18 let (dále jako „účastník“).
 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby blízké organizátora akce. 

4. Průběh programu
Hrací kartu lze získat na prodejnách Vinotéka Doubravka a Vinotéka Na Roudné (dále jen „prodejny Winex“). Kontaktní údaje jsou na přední straně hrací karty.

Principem věrnostního programu je nasbírat v období trvání akce body ve tvaru bobulek do hroznu na hrací kartě.

Za každý celý zakoupený 1 litr sudového vína v prodejnách Winex získá účastník jeden bod.
Za každou lahev vína zakoupenou v prodejnách Winex získá účastník jeden bod.

Po nasbírání potřebného počtu bodů nalepených v hrací kartě vznikne hrozen.
Za každý jeden celý kompletní hrozen získá účastník v prodejnách Winex 1 litr sudového vína dle vlastního výběru zdarma.
Tyto si může kdykoliv vyměnit za vyplněnou hrací kartu na prodejnách Winex.

5. Závěrečná ustanovení 
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.winex.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 
 

Degustrace vína