Bonusový program
    
 

Pravidla věrnostního programu „Sbírejte hrozny na svoje víno!“

 
1. Provozovatel a organizátor akce.
Provozovatelem a organizátorem věrnostního programu je společnost WINEX  – Petr Beran, IČ 63539705, se sídlem Chrást u Plzně, U Stadionu 618, PSČ 330 03 (dále jen „organizátor soutěže“).

2. Doba trvání
Akce začíná 1. října 2013 a není časově omezena.

3. Účast v programu

Účastníkem akce může být každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen „účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby blízké organizátora akce.

4. Průběh programu
Hrací kartu lze získat na prodejnách Vinotéka Doubravka a Vinotéka Na Roudné (dále jen „prodejny Winex“). Kontaktní údaje jsou na přední straně hrací karty. Principem věrnostního programu je nasbírat v období trvání akce body ve tvaru bobulek do hroznů na hrací kartě.
Za každý celý zakoupený 1 litr sudového vína v prodejnách Winex získá účastník jeden bod. Za každou láhev vína zakoupenou v prodejnách Winex získá účastník jeden bod. Po nasbírání potřebného počtu bodů nalepených v hrací kartě vznikne hrozen.
Za jeden celý kompletní hrozen získá účastník v prodejnách Winex 1 litr sudového vína dle vlastního výběru zdarma.
Za dva celé kompletní hrozny získá účastník v prodejnách Winex 1 láhev vína dle aktuální nabídky pro tuto akci zdarma.
Tyto si může kdykoliv vyměnit za vyplněnou hrací kartu na prodejnách Winex.
Navíc každý měsíc budou odevzdané hrací karty za tento měsíc slosovány a jeden výherce vyhraje 1 láhev vína dle aktuální nabídky pro tuto akci zdarma. O výhře bude vyrozuměn na jeho telefonní číslo uvedené na hrací kartě.

5. Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.
V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.winex.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 

Degustrace vína